မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Monday, October 27, 2014

AVG Anti-Virus Free 2015 Build 5557a840 | 154 MB


           မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ တႃႇႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသ်ႂ်ၶွမ်းႁဝ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ႈယႂ်ႇ  တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵေႃႈ မၼ်းမၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင် ယူႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ် Antivirus Program ၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၵေႃႉ

Windows 10 Enterprises Technical Preview ISO (En-US,En-UK,Chinese,Portuguese)


   မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ထႅင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ  Windows 10 Technical Preview (32-bit+64-bit) ၽႃသႃ သီႇဢၼ်သေ ဢၼ် သေတၢင်ႇပၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ၽၢလ် ISO မၼ်းေ

Saturday, October 25, 2014

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတွၼ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး ႒႑႐႙ ၼီႈ ၵမ်ႉၽွင်ႈ


       မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ Design တႃႇ ပီမႂ်ႇ တႆးတႄႉ ႁဵတ်းဝႆႉ  ဢမ်ႇလၢၵ်ႈလၢႆးသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵမ်ႉ ၽွင်ႈ ယွၼ်ႉ ပၢႆးယူႇလီၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလီလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼမ်ꧦ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ဝူၼ်ႉသင်ၵေႃႈ ၶႂ်ႈတၼ်ꧦဝႆႉၶႃႈလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁဵတ်းလႆႈတေႉꧦ တွၼ်ႈတႃႇပီၼိုင်ႈလႄႈ ပီၼိုင်ႈတႄႉ တိုၼ်း ႁဵတ်းသေၽၢၵ်ႇ ထိုင် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ယူႇ၊

Friday, October 24, 2014

English - Tai (Shan) Dictionary For Android

 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ   တွၼ်ႈတႃႇၽူင်း လႄႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်  ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၶိုၼ်းမေးၶိုၼ်း ဝႆႉ ပပ်ႉသပ်းတႆး English To Tai (Shan) Dictionary  ယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ တေပဵၼ်တၢင်းၶဝ်ႈတိုဝ်း 

ၶတ်းၼႃႈၽူင်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ DIY Locker

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၽူႈ ယိပ်း ၽူင်းၶဝ် ၊တႃႇၶတ်း သေႃးၼႃႈ DIY Locker ၽူင်းႁဝ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ  DIY Locker ၶႃႈဢေႃႈ Apk ၼႆႉ ၶႃႈ ပဵၼ် ဢၼ်လႆႈၸႂ်တေႉၶႃႈယဝ်ႉ  တီႈ lock pattern

လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽၢၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်း ဝွပ်ႉသၢႆႉ လႄႈ ဢၼ်ႁၢမ်ႈထူပ်းမႃး


     မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈ ၼႆႉတေႉ တေမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄႇ ဢူၺ်းၵေႃႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်  လွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၼႂ်းၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈလႄႈ လၢႆးတႅမ်ႈ ဝႆႉတီႈၼႂ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ  ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တွၼ်ႈႁူႉၵၼ်ၵူႈၵေႃႉလႄႈ  မူၼ်ႉမႄး ၵၼ်လႆႈငၢႆႈ မီးလွင်ႈၶွင်ၶမ် ၊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်ၵဵဝ်လူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ   ၼႆႉတၢင်ႇ မီႁႃသင်ၵေ

ဢဝ်ၶႅပ်းသႂ်ႇ တၢင်းလင် Settings Amazing Background

 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ  မႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ် ၸူဝ်း ၽူႈသိူင် ယိပ်းၽူင်း ၵႆႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈၽူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လၢၵ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉဢေႃႈ း) ပဵၼ် ပုၼ်ႇၶၢမ်ႇလင်  Amazing Background တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇၶႅပ်း တၢင်းလင် Settings
My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes