မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ SainawLeangfa.Tai@gmail.com လႄႈ မၢႆၾူင်း 09428043762

Wednesday, July 23, 2014

သဵင်ထမ်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း တၢင်းၼမ် ထွမ်ႇ/လူတ်ႇ လႆႈတီႈၼႆႈယဝ်ႉၶႃႈ

http://3.bp.blogspot.com/-UIH9icik71M/U86fsu8gtSI/AAAAAAAAEsM/VH0k8mqiXUs/s1600/Loi+Phar+Yee+(98).jpg
      မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ၵမ်းၼႆႉၶႃႈႁဝ်း တေမႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ပီးၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေလႆႈထွမ်ႇ တြႃး လႆႈလီꧦၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း တေၶတ်းၸႂ် တၢင်ႇ ပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆ တေပဵၼ် ထမ်းတြႃး  ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း  တၢင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇဝႆႉႁိုင် လႄႈ
မိူဝ်ႈလဵဝ် တေတေႇတၢင်ႇ ၵွႂႃႇတီႈၼႆႈၼႆ ၶိူဝ်းꧦယႂ်းယူႇ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈထွမ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈၼႆ ၵေႃႈၶဵၼ်းတေႃႈၶဝ်ႈတူၺ်းတီးၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ၵူၺ်းၼႆ  မီးၶၢဝ်ႇလီ တွၼ်ႈထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းယူႇၶႃႈဢေႃႈ ၊ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတၢင်ႇ ဝႆႉၼႆႉ ပေႃးလႅင်းမၼ်းလီထွမ်ႇၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈလႆႈ ၊ ဢမ်ႇၼၼ် လူတ်ႉ တဵၵ်းၼိုင်ႈၵမ်းၵေႃႈ လႆႈၼိုင်ႈဢၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ  ဢၼ်ၶႃႈတၢင်ႇဝႆႉၼႆႉ ၶႃႈယုမ်ႇယမ် တေပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇၽွၼ်းလီ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ယူႇတေႉꧦၼႆလႄႈ ၼႆလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈသူးႁႂ်ႈမီးၵူၼ်း လီမေႃထွမ်ႇဢဝ်ထမ်းတြႃး ၊ ႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်လွတ်ႈၽေးၶဵၼ်သေၵမ်းၶႃႈ ijij

ၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈထမ်း ႁေႃးဝႆႉ ထွမ်ႇတူၺ်း/လူတ်ႇဢဝ် သႅၵ်ႉ
1 ၽွၼ်းတြႃး ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 29 MB
2 ယွမ်းလႆႈၵေႃႈ ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 27 MB
3 ႁႅင်းတြႃး ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 26 MB
4 လွင်ႈပဵၼ်လူႉ ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 28 MB
5 ပေႁၵ်ႉ ပေၸင်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 27 MB
6 တေထွမ်ႇၵႂၢမ်းၽႂ် ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 29 MB
7 တြႃးလတ်းၸႂ် ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 28 MB
8 ၽွၼ်းလီၼပ်ႉယမ်ရတၼႃႇ(႓)ပႃး ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 28 MB
9 ၵႂၢမ်းၶၢမ်ႇ ~ ပတိင်ႇၺိၼ်ႇ ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 26 MB
10 ယွၼ်ႉ ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 00 MB
11 ႁႃႁႂ်ႈႁၼ် ၸဝ်ႈသုၶမ်း Click Here !! 00 MB


                                 <<လၢႆးဢဝ်လႄႈ ထွမ်ႇ တူၺ်းတီးတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ>>

No comments:

Post a Comment

My Blogger TricksAll Blogger TricksTechtunes